Personal

Försäljning

Bengt Egnesund
Dennis Dimic
Försäljningschef
Skicka ett mail till mig
021-448 04 91

Fredrik Hedström
Säljare
Skicka ett mail till mig
021-495 08 13

Claudio  Cianciolo
Säljare
Skicka ett mail till mig
021-495 08 11

Michael  Nywertz
Säljare
Skicka ett mail till mig
021-495 08 16

Kristian Svensson
Säljare Företag
Skicka ett mail till mig
021-495 08 12

Emelie  Liljeström
Simon  Persson
Hallvärd/Juniorsäljare
Skicka ett mail till mig
021-495 08 19

Verkstad/Service/Reservdelar

Samuel Egnesund
Fredrik Lindblad
Servicerådgivare
Skicka ett mail till mig
021-448 04 93

Cecilia Emanuelsson
Servicerådgivare
Skicka ett mail till mig
021-448 04 94

Robert Dalo
Service tekniker

Filip Machacny Lyxell
Kia tekniker

Patrik  Tejne
Kia tekniker

Amir Hussein
Kia tekniker

Mikael Söderman 
Reservdelar/Garantihandläggare
Skicka ett mail till mig

Christian  Käll

Skadeverkstad

Andreas Egnesund
Verkstadschef/skadetekniker
Skicka ett mail till mig

Ola Söderström
Skadetekniker/Kundmottagare
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00

Daniel Collén 
Skadetekniker
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00

Karl-Johan  Hassel
Billackerare

Tomas  Pettersson
Billackerare

Fredrik  Jåssis
Billackerare

Utrustningsverkstad/Rekond

Hans Dungert
Billogistik
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00

Mohaned Dalow
Montage/Glas tekniker

Anders  Sivard
Montage Tekniker

Johan Gybrant
Rekonditionerare

Daniel  Eklund
Rekonditionerare

Administration/övriga

Anneli  Egnesund
Ekonomi
Skicka ett mail till mig
021-448 04 90

Eva-Lena  Oldebring
Ekonomi
Skicka ett mail till mig
021-495 08 17

Susanne  Hansen
Ekonomi
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00

Inga  Wikström
Förebedjare/Coach

Elina  Starhagen
Marknadsansvarig
Skicka ett mail till mig
021-495 08 18

Jeanette  Von Brömssen
Lokalvård

Mariam  YoAish
Lokalvård