Personal

Försäljning

Bengt Egnesund
Dennis Dimic
Försäljningschef
Skicka ett mail till mig
021-448 04 91

Cynthian Alexandra 
Biladminstratör/ Hallvärdinna
Skicka ett mail till mig
021-495 08 19

Kristian Svensson
Säljare Företag
Skicka ett mail till mig
021-495 08 12

Michael  Nywertz
Säljare
Skicka ett mail till mig
021-495 08 16

David Von Kraemer
Säljare
Skicka ett mail till mig
021-495 08 11

Verkstad/Service/Reservdelar

Samuel Egnesund
Mats  Gustavsson
Teamleader Kundmottagning
Skicka ett mail till mig
021-495 63 90

Fredrik Lindblad
Servicerådgivare
Skicka ett mail till mig
021-448 04 93

Cecilia Emanuelsson
Servicerådgivare
Skicka ett mail till mig
021-448 04 94

Patrik  Tejne
Kia tekniker

Robert Dalo
Service tekniker

Filip Machacny Lyxell
Kia tekniker

Amir Hussein
Kia tekniker

Mikael Söderman 
Reservdelar/Garantihandläggare
Skicka ett mail till mig

Christian  Käll

Skadeverkstad

Andreas Egnesund
Verkstadschef/skadetekniker
Skicka ett mail till mig

Ola Söderström
Skadetekniker/Kundmottagare
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00

Daniel Collén 
Skadetekniker
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00

Karl-Johan  Hassel
Billackerare

Tomas Fohlin
Billackerare

Fredrik  Jåssis
Billackerare

Christopher  Hoffman
Skadetekniker

Utrustningsverkstad/Rekond

Hans Dungert
Billogistik
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00

Mohaned Dalow
Montage/Glas tekniker

Johan Gybrant
Rekonditionerare

Daniel  Eklund
Rekonditionerare

Anders  Sivard
Montage Tekniker

Administration/övriga

Anneli  Egnesund
Ekonomi
Skicka ett mail till mig
021-448 04 90

Eva-Lena  Oldebring
Ekonomi
Skicka ett mail till mig
021-495 08 17

Jeanette  Von Brömssen
Lokalvård

Inga  Wikström
Förebedjare/Coach

Mariam  YoAish
Lokalvård

Elina  Starhagen
Marknadsansvarig
Skicka ett mail till mig
021-495 08 18

Susanne  Hansen
Ekonomi
Skicka ett mail till mig
021-30 63 00