Vad söker du efter?

Garantianspråk

Garantianspråk

Vår serviceverkstad strävar alltid efter att göra det så enkelt det går för våra kunder och för att det ska bli rätt behöver vi så mycket information som möjligt om din bil och de fel du upplever.

Exempelvis:

- Är det ett missljud?
- När uppstår missljudet?
- Är det en funktion som inte fungerar?
- Varierar problemet beroende på hastighet, temperatur eller väder?
- Uppstår problemet vid samma tillfälle eller är det sporadiskt?

Ju mer vi vet om hur problemet uppträder desto lättare blir det för våra tekniker att hitta orsaken och åtgärda problemet. I vissa fall kan det krävas att en tekniker åker med på en provtur för att förstå det du upplever eller hör.

Att tänka på vid garantianspråk

  • Ha serviceboken tillgänglig för att du ska kunna genomföra ett garantianspråk. Har du hela tiden servat din bil hos en auktoriserad Kia-verkstad, räcker det att du tar med dig serviceboken. Har du servat din bil någon annanstans måste du kunna uppvisa serviceprotokoll samt kvitton på de service som inte är utförda hos en auktoriserad Kia-verkstad.
  • En felsökningsavgift tas alltid ut vid en felsökning om du inte kan påvisa det problem som du önskar åtgärda eller om problemet inte omfattas av garantin. Om problemet omfattas av garantin är felsökningen kostnadsfri.
  • Det problem som du upplever och önskar åtgärda bör vara permanenta samt gå att demonstrera eller visa.