Ladda klimatpositivt med Kia och Boo Energi

Erbjudandet med Boo Energi ger 100 kr/mån i rabatt på elfakturan i 3 år (värde 3 600 kr), beräknat på upp till 1400 mil/år.

Mer än 100% – för vi gillar att se det positivt

Tillsammans med Boo Energi kan du nu få 110% klimatpositiv el från vatten, vind, biobränsle och sol när du köper eller leasar en ny laddbar Kia, samtidigt som du tecknar ett nytt elavtal med Boo Energi.

Boo Energi – 100% hållbara sedan 2014

Sedan 2014 är all el från Boo Energi producerad av 100% förnybara källor, så som sol, vind, vatten och biogas, och sedan mars 2020 är den dessutom 110% klimatpositiv. För varje kWh som säljs så klimatkompenserar och investerar Boo Energi i projekt som ökar andelen förnybar energi, samtidigt som de minskar användningen av fossila bränslen och sänker de globala koldioxidutsläppen.

Alla kampanjer