Miljöpolicy

Vi arbetar dagligen med vår miljöpolicy och den är ett viktigt moment att ta hänsyn till i vårat arbete.

Nor_dammsjön_bastu1_final_x1
Aros Auto miljöpolicy
  • Vi ska kontinuerligt jobba för att förbättra miljö och arbetsmiljö långsiktigt.
  • Vid varje nyanskaffning eller ändring i verksamheten skall miljöhänsyn prioriteras.
  • Vi ska även jobba med leverantörer och produkter som har samma mål.
  • Vi ska sträva efter att sänka vår totala energiförbrukning jämfört med vår omsättning.
  • Vi strävar efter att ha en koldioxidneutral elförbrukning. Läs mer här.
  • Vi ska minska drivmedelsåtgång samt samordna och effektivisera resor och transporter.
  • Vi ska minska miljöpåverkan genom sortering, återanvändning och återvinning.
  • Vi ska ständigt öka medvetenheten om vår miljöpolicy och dess insatser.