Miljöpolicy- el

Eneas Energy

Vi samarbetar med Enea vid val av elleverantör. Eneas bevakar marknaden för förnyelsebart ursprung noga, och tar löpande
värderingar av olika alternativ.
Genom att dokumentera förnyelsebart ursprung kan vi som kund
påvisa att vi att vi har en koldioxidneutral elförbrukning (enligt GHG protokollets riktlinjer för koldioxidpåverkan i Scope 2).
För 2019 har Enea valt garantier från olika europeiska vindkraftverk, bland annat offshore i Nordsjön, Skagerack och i Östersjön.
Eneas värdering är att detta ger en starkare miljöprofil då vindkraften är en ny och riktig ersättning för fossil produktion, detta i tillägg
till att den är tillgänglig till en lägre kostnad än garantier från
existerande vattenkraftsproduktion.