Vad söker du efter?

Provkörningskampanj 9-21 Oktober

Sätt dig bakom ratten och gör gott: Provkör och hjälp oss att stötta Junos kamp och Föreningen Victoria!

Den 9–21 oktober i Västerås skänker vi 50 kr för varje provkörning till Junos kamp för att hjälpa dem att stötta familjer i livet när det är som tyngst men också för att
förgylla tillvaron för sjuka barn, syskon och föräldrar.

I Enköping skänker vi 50kr för varje provkörning till Föreningen Victoria för att hjälpa dem att bedriva ideell verksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariation, för att utveckla deras fritidsintressen samt stödja dem i att utvecklas till sina allra bästa jag.

Läs gärna mer om Junos kamp och Föreningen Victoria här:

Tillbaka