Vi är MRF-anslutna

En trygghet för dig som kund.

Aros Auto i Västerås och Enköping är sedan många år anslutna till MRF, Motor Branschens Riksförbund. MRF är organisation som agerar för den seriösa delen av bilbranschen. De är specialiserade bland annat inom bilhandel, bilverkstad och plåt- och lackverkstad. Kraven på oss medlemmar är höga inte minst när det kommer till miljö, kvalitet, kompetens och affärsmannaskap.

MRF har satt upp riktlinjer som vi som medlemmar har förbundit oss att följa. Bland annat finns MRF-garantin och MRF-kundskydd. Detta innebär för dig som kund att du kan känna dig trygg både vi köp av bil såväl som vid service och reparationer.

MRF Verksamhetsidé är: MRF som oberoende organisation ska genom sammanhållning och påverkan ge bilbranschen bästa möjliga förutsättningar. Detta ska ske genom att stödja medlemsföretagens behov av information, kompetensutveckling, opinionsbildning och lobbying. Källa: https://www.mrf.se/om-mrf/var-verksamhetside/