Vad söker du efter?

Vi bygger om i Västerås

Aros Auto har under flera års tid renoverat, byggt om och byggt till. Mesta dels för att företaget har under en längre tid varit i en expansiv fas, men även för att rusta upp gamla delar så att vi ska hålla samma standard rakt igenom.

Vi vill även öka kundernas positiva känsla när de kommer in till oss. Allt detta upplever vi att vi har lyckats med. Det som dock inte har hängt med är vårat yttre, i och med detta så har vi redan nu byggt om framsidan med fler parkeringsplatser, gjort hela ytan till en framsida.

Vi har asfalterat om och snyggat till cykelbanan utanför.
En ny och tydligare entré kommer ta form och vi kommer byta ut fasaden på det gamla delarna.

En ny besiktningshall för skadade bilar kommer att byggas i anslutning mot verkstaden.
I entréhallen som är den gamla bilhallen har vi nu bytt ut takstolarna för att förbereda för ett nytt innertak med ny belysning som ska harmonisera med det som redan är renoverat. Hela grundtanken är att ut och insida ska harmonisera med varandra.

Vår bilhall för begagnade bilar. Bara lamporna i taket som saknas.
Ny fasad och ny logga på huset.
Fler parkeringsplatser
Tillbaka