Vad söker du efter?

Integritetspolicy

1. Vem är ansvarig?

1.1 Aros Auto AB och Arose Holding AB är gemensamt personuppgiftsansvariga. Den här informationstexten beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och syftar till att beskriva hur vi samlar in, använder, och gallrar personuppgifter. Hädanefter benämnd, (”Aros Auto”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Genom denna informationstext vill vi visa dig hur vi säkerställer att dina personuppgifter och andras uppgifter behandlas med säkerhet och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra innehållet i denna informationstext från tid till annan.

2. Vad är en personuppgift?

2.1 En personuppgift är alla typer av information som direkt eller indirekt kan härleda till en nu levande person.

3. Samtycke, laglig grund och den information som vi behandlar

3.1 På hemsidan samlar vi in IP nummer, meta-data, information om dig som kopplas till IT system och analysprogram där profilering sker genom tex “Facebook pixel”. Data delas med tredje land utanför EU/ESS där vi säkerhetsställt att säkerheten är i linje med vad lagen (“GDPR”) kräver. På vår hemsida samlar vi in när, var, hur du var inne på vår hemsida, varifrån du kom och den information som du lämnat självmant. När du besöker vår hemsida lagrar vi meta-data, geo-data, data om vilken enhet du använder, IP nummer. Vi registrerar också eventuella användarkonton som du har i sociala medier. Din data delar vi med bl.a Google i tredje land utanför EU/ESS där säkerhetsnivån är i linje med vad lagen kräver. På hemsidan kan du bl.a fylla i formulär, chatta, begära återkopplingar. Informationen som vi där sparar, lagrar och behandlar är sån information som du själv väljer att dela med oss. I sociala medier och på internet kan du också kommentera, skriva recensioner och delta i tävlingar, denna information som du själv delar är vi ansvariga över. När du på något vis är i kontakt med oss samtycker du till denna behandling som vi redogör för. Vårt lagliga stöd är vårt berättigade intresse samt för att fullfölja avtal gentemot dig.

3.2 När du vill köpa, sälja eller byta bil genom vår hemsida eller när du är i kontakt vår personal så lagrar vi information om dig, de är uppgifterna som framgår på ditt körkort, hemadress, telefonnummer, e-postadresser, fullständigt namn eller annan information som du delar eller som finns inom avtal. Vi kan komma att dela din information med transportföretag eller andra företag som vi samarbetar med för att fullfölja avtal med er. Vi kan också komma att samla in information om dig genom offentliga register eller genom kreditupplysningsföretag. Vårt lagliga stöd för detta är vårt berättigade intresse samt för att fullfölja avtal gentemot dig.

3.3 Vi samlar in information om vår personal. Detta kan vi görai innan, under och efter en rekrytering eller anställning. Vi kan också komma att samla, lagra och behandla information om personer som arbetar hos våra samarbetspartners. Information som vi kan komma att samla in är ; Fotografier, Fullständiga namn, personnummer, mailadresser, uppgifter om bankkonton, telefonnummer, address uppgifter. Detta gör vi för att erbjuda vår personal och samarbetspartners den bästa möjliga servicen. Vid godkänt samarbetsavtal eller anställningsavtal ges också rätten till oss att publicera personlig information online på tex våra sociala medier eller på hemsidan. Laglig grund är vårt berättigade intresse samt för att fullfölja avtal gentemot dig. Vi lagrar informationen så länge som den är nödvändig och utefter gällande lagar eller sålänge ett samarbete eller anställning är pågående. Har du frågor om punkt 3-3.3 vänligen kontakta oss på ekonomi.vasteras@arosauto.se.

4. Information vi lagrar om er som kund eller spekulant

När du är i kontakt med oss i syfte att byta, köpa, reparera, serva, underhålla eller sälja ett fordon samlar vi information om dig nämnd ovan (punkt 3-3.3) . Utöver detta kan vi komma att be om annan information vid provkörning, när vi skapar offerter, när en representant från vårt företag kontaktar dig. Informationen lagras i våra interna IT system, mobiltelefoner och mejlkorgar. Vi hjälper er med allt ifrån fordonshandel till rekond, däckverkstad, garantiärenden, glas och verkstad. Informationen lagras inte längre än nödvändigt och vad eventuella lagar kräver inom tex bokföring. Vi gallrar informationen i våra system och mobiltelefoner löpande när den inte längre behövs eller får användas och den lagliga grunden är vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster och marknadsföra oss gentemot dig samt fullföljande av avtal.

5. Betalningar & offerter

När du som kund eller spekulant är i kontakt med oss lagrar vi information om dig nämnd ovan i punkt 3-4. Vi lagrar också information om hur du betalade och genom vad.
Den lagliga grunden är för att fullfölja vårt avtal gentemot dig.

6. Event, möten & mässor

Vi samlar in information om dig vid event, möten och mässor. Vilken typ av information återges i punkterna 3-4. Detta gör vi för att kunna marknadsföra oss, tjänster och varor. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse.

7. Uppgifter för finansbolag, försäkringsbolag, företagsleasing eller annat

Vi samarbetar med flertalet försäkrings- och finansbolag. Således kan vi hjälpa er som privat- eller företagskund. Vid affärsmässiga kontakter lagrar vi information om dig nämnd ovan i punkterna 3-4. Gällande försäkrings- och finansbolag är dessa på egen hand personuppgiftsansvariga. Vi samlar inte den informationen som ni själva tillhandahåller dessa fristående personuppgiftsansvariga företag. Vid försäkringsärenden, garantiärenden, finansiering, leasing, ansökan för Kia kortet, leadsgenerering genom kia.com står vi som personuppgiftsbiträde där de kan komma att dela information till oss. För mer information om hur andra arbetar, besök deras hemsida eller kontakta GDPR ansvarig på respektive företag.

8. Information inhämtad från annan källa än dig själv

Vi kan komma att inhämta information om dig genom offentliga register och databaser eller genom kreditupplysningsföretag. Den lagliga grunden för detta är för att fullfölja vårt avtal gentemot dig och våra samarbetspartners.

9. Marknadsföring

Vi kan komma att marknadsföra oss gentemot dig där vi förbehåller oss rätten att nyttja den informationen som vi samlat om dig när du indirekt eller direkt godkänt denna policy. Marknadsföring som vi bedriver är SMS, e-postmarknadsföring, marknadsföring per post, digital marknadsföring inkl. Profilering i sociala medier och genom sökmotorer. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse.

10. Överföring till tredje land utanför EU/EES

Vi använder oss av sedvanliga IT system för underhåll, optimering och konvertering. Därför kommer vi att dela din information med tredje part utanför EU/EES. Informationen som vi lagrar är krypterad och anonymiserad, men enligt lagen GDPR behöver vi informera dig att detta sker. Den lagliga grunden för detta är vårt berättigade intresse.

11. Personuppgiftsbiträde, IT system och lagringsplatser

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden, mjuk- och hårdvara. Vi lagrar således information i mobiltelefoner, interna- och externa IT system, mejlkonton. Vi har på företaget tagit fram en tydlig förteckning för var och hur informationen lagras. Så skulle du eller någon som ni företräder ha frågor gällande detta – läs mer och kontakta oss under “kontakt” nedan. Den lagliga grunden för detta är vårt berättigade intresse samt att fullfölja avtal.

12. Rensning av information

Vi kommer inte använda informationen för annan verksamhet än vad den samlades in för och vi kommer inte heller lagra informationen längre än nödvändigt. För mer information om hur länge vi lagrar din information, vänligen kontakta oss på ekonomi.vasteras@arosauto.se.

Gällande lagring av information i sociala medier, recensioner och andra forum där du på egen hand delar information till oss kan det vara svårt att rensa informationen. Vid teknisk svår avregistrering kan vi därför inte behöva radera uppgifterna. Vårt mål är att du alltid ska känna dig säker och därför nämner vi detta. Om du inte vill vara synlig i framtiden mot din framtida vilja ber vi dig därför att avväga om du vill publicera viss information med oss i sociala medier eller genom tex formulär och recensioner.

13. Personuppgiftsincident

Vid händelse av otillåten delning av data kommer vi på egen hand att upprätta en anmälan inom 72 timmar från att vi blev medvetna om bristen och lämna denna till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vi kommer också att informera dig om brist uppstår.

14. Dina rättigheter

Som registrerad har du rättigheter som är viktiga att känna till. Vårt mål är att alltid informera, hjälpa och stå till förfogande när du är angelägen över något. Att få hjälp av oss sker alltid utan onödigt dröjsmål och att få hjälp i enlighet med GDPR är alltid kostnadsfritt.

Rätt till tillgång
Vill du veta vilken information som vi lagrar om dig och göra ett registerutdrag? Mejla oss på ekonomi.vasteras@arosauto.se så hjälper vi dig kostnadsfritt utan onödigt dröjsmål.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas, ändras eller kompletteras. Mejla oss på ekonomi.vasteras@arosauto.se så hjälper vi dig utan onödigt dröjsmål.

Rätt till dataportabilitet
Vill du använda dina uppgifter på annat hål?

Rätt till radering
Vill du radera dina uppgifter? Kontakta oss på ekonomi.vasteras@arosauto.se hjälper vi dig utan onödigt dröjsmål.

– Vissa uppgifter kan och får vi inte radera. Vänligen notera att detta gäller uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis bokförings-, skatte- eller penningtvättslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Kontakta oss på ekonomi.vasteras@arosauto.se så hjälper vi dig utan onödigt dröjsmål. Klagomål lämnas till www.imy.se och om du undrar eller önskar något kan ni kontakta oss på Aros Auto per mejl eller telefon.

Kontakta oss för återkallning av samtycke, vid frågor eller annat som rör GDPR så hjälper vi dig. Du kan alltid kontakta oss på 021-30 63 00.

Cookies policy
Läs vår policy här arosauto.se/cookies