Ledning

Koncernledningen sitter samlad i Västerås.
Vi vill vara nära alla i organisationen och inte bygga en hierarki långt från den dagliga verksamheten. Ekonomi, administration och marknadsansvarig är stationerade i Västerås med.Vi gillar att hänga med i svängarna och kunna ta snabba beslut!

Bengt Egnesund

VD
021-448 04 92
bengt@arosauto.se

Andreas Egnesund

Platschef Västerås
021-448 04 99
andreas@arosauto.se

Samuel Egnesund

Koncernchef
021-448 04 98
samuel@arosauto.se

Anneli Egnesund

Ekonomi
021-448 04 90
anneli@arosauto.se

Ekonomi och marknad

Mikael Bjurbäck

Ekonomichef
021-495 08 17
mikael.bjurback@arosauto.se

Anneli Egnesund

Ekonomi
021-448 04 90
anneli@arosauto.se

Carina Haglund

Ekonomi, Enköping
0171-381 20
carina.haglund@arosauto.se

Anna Leven

Ekonomi
021-495 63 96
anna.leven@arosauto.se

Susanne Vestling

Ekonomi
021-495 63 91
susanne.vestling@arosauto.se

Cecilia Lemming

Marknadsansvarig
021-495 08 18
cecilia.lemming@arosauto.se