Vad söker du efter?

Ledning

Koncernledningen sitter samlad i Västerås.
Vi vill vara nära alla i organisationen och inte bygga en hierarki långt från den dagliga verksamheten. Ekonomi, administration och marknadsansvarig är stationerade i Västerås med.Vi gillar att hänga med i svängarna och kunna ta snabba beslut!

Andreas Egnesund

Vice VD

Samuel Egnesund

Koncernchef

Anneli Egnesund

Ekonomi

Ekonomi och marknad

Mikael Bjurbäck

Ekonomichef

Robin Nilvanius

Försäljningschef Koncern

Anneli Egnesund

Ekonomi

Carina Haglund

Ekonomi, Enköping

Cecilia Lemming

Marknadsansvarig