Vad söker du efter?

Hur sätts förmånsvärdet för en elbil 2021?

Elbilar har oftast ett högre pris än en jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet kan då sänkas till en nivå motsvarande det förmånsvärde som den jämförbara bilen utan miljöteknik har.

Tillbaka